Računovodske storitve

Podjetje Le-on logistika je razširilo svojo ponudbo. Poleg logističnih rešitev Vam sedaj lahko ponudimo kakovostno in kvalitetno organizacijo računovodstva, ki vam bo ponudilo ažurne informacije o vašem poslovanju.
Pri nas boste poleg kakovostnega vodenja poslovnih knjig po konkurenčnih cenah deležni tudi svetovanja. Pomagali vam bomo pri branju bilanc, pri optimizaciji davka iz dobička, itd.
Temelja stabilnega podjetja sta skrbno urejena računovodska podpora ter urejeno finančno stanje. Za to skupaj z vami poskrbimo mi, tako kot tudi sledimo vašim zastavljenim ciljem.
Knjigovodske in računovodske storitve
• Knjiženje vseh poslovnih dogodkov
• Izpis odprtih postavk na željo stranke (IOP)
• Obračun DDV
• Vodenje davčnih evidenc
• Vodenje transakcijskih računov
• Osnovna sredstva: amortizacija in prevrednotenje
• Izdelava bilanc in zaključnega računa
• Obračun plač, dohodnine zaposlenih in socialnih prispevkov zavezanca
• Priprava kompenzacij
• Vodenje blagajne
• Vodenje zalog in pomoč pri inventuri
Pisarniške storitve
• urejanje dokumentacije,
• arhiviranje dokumentacije – scan in zapis na medij
• urejanje prejete pošte
• sestavljanje dopisov, predračunov, ponudb, računov
• izdelava opominov za neplačane terjatve,
• pretipkavanje – po naročilu
• obračuni potnih nalogov
• fotokopiranje
• skeniranje
• pošiljanje e-pošte
Kadrovske storitve
• Priprava pogodb zaposlenih
• Prijava in odjava zaposlenih na ZZZS
• Pomoč pri izbiri primernih kandidatov za novo zaposlitev
• Sodelovanje s študentskimi servisi

Smo logistični strokovnjaki, ki strankam nudimo najboljše logistične rešitve po meri

naš Naslov

LE-ON Logistika, Polona Rodica s.p.
Spodnje Skofije 125a, 6281 Skofije, Koper, Slovenia

naš Kontakt

Tel: +386 41 896 820
E-mail: logistics[at]leonlogistics.si

naš urnik

Pon.-Pet.: 8:00 – 18:00
Sobota: 11:00 – 17:00